485 отзывов89 врачей
ул. Агаркова, д. 74
Закрыто до 07:00
УЗИ скрининг 1 триместра от 850 р.
УЗИ скрининг 2 триместра от 1 150 р.
УЗИ скрининг 3 триместра от 1 150 р.
Фолликулометрия от 750 р.
УЗИ головного мозга у детей от 600 р.
УЗИ матки и придатков от 700 р.
УЗИ молочных желез от 700 р.
УЗИ предстательной железы от 800 р.
УЗИ мошонки от 450 р.
УЗИ слюнных желез от 550 р.
УЗИ щитовидной железы от 650 р.
УЗИ обзорное всех органов от 850 р.
УЗИ почек от 520 р.
УЗИ обзорное (трансабдоминально) от 700 р.
УЗИ обзорное (трансвагинально/трансректально) от 700 р.
УЗИ мочевого пузыря от 300 р.
УЗИ мягких тканей от 400 р.
УЗИ лимфатических узлов от 500 р.
УЗИ коленного сустава от 600 р.
УЗИ тазобедренного сустава от 550 р.
УЗИ магистральных сосудов головы от 600 р.
УЗИ сердца (ЭХОКГ) от 1 200 р.
УЗИ брахиоцефальных артерий от 1 100 р.
УЗИ артерий верхних конечностей от 1 100 р.
УЗИ вен верхних конечностей от 1 100 р.
УЗИ артерий нижних конечностей от 1 100 р.
УЗИ вен нижних конечностей от 1 100 р.
КТ головного мозга от 1 950 р.
КТ внутреннего уха от 1 950 р.
КТ орбит от 1 950 р.
КТ придаточных пазух носа от 1 950 р.
КТ лицевого скелета от 1 950 р.
КТ гортани, глотки, трахеи от 1 950 р.
КТ обзорное от 1 950 р.
КТ пищевода от 1 950 р.
КТ обзорное от 1 950 р.
КТ малого таза от 1 950 р.
КТ забрюшинного пространства от 1 950 р.
КТ шейного отдела позвоночника от 1 950 р.
КТ грудного отдела позвоночника от 1 950 р.
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника от 1 950 р.
КТ копчика от 1 950 р.
КТ височно-нижнечелюстных суставов от 3 900 р.
КТ плечевого сустава от 1 950 р.
КТ локтевого сустава от 1 950 р.
КТ лучезапястного сустава от 1 950 р.
КТ тазобедренного сустава от 1 950 р.
КТ коленного сустава от 1 950 р.
КТ голеностопного сустава от 1 950 р.
КТ конечность от 1 950 р.
КТ кисть от 1 950 р.
КТ стопы от 1 950 р.
КТ - болюсное контрастирование от 4 950 р.
МРТ головного мозга от 2 900 р.
МРТ гипофиза от 2 900 р.
МРТ глазных орбит и зрительных нервов от 2 900 р.
МРТ придаточных пазух носа от 2 900 р.
МРТ шейного отдела позвоночника от 2 900 р.
МРТ грудного отдела позвоночника от 2 900 р.
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника от 2 900 р.
МРТ копчика от 2 900 р.
МРТ плечевого сустава от 3 450 р.
МРТ локтевого сустава от 3 450 р.
МРТ лучезапястного сустава от 3 450 р.
МРТ крестцово-подвздошных сочленений от 2 900 р.
МРТ тазобедренного сустава от 3 450 р.
МРТ коленного сустава от 3 450 р.
МРТ голеностопного сустава от 3 450 р.
МРТ артерий головного мозга от 2 900 р.
МРТ вен головного мозга от 2 900 р.
МРТ - печать снимка от 350 р.
Рентген обзорный черепа от 700 р.
Рентген обзорный черепа от 1 500 р.
Рентген костей носа от 900 р.
Рентген пазух носа от 900 р.
Рентген турецкого седла от 800 р.
Рентген нижней челюсти от 800 р.
Рентген грудной клетки обзорный от 800 р.
Рентген грудной клетки обзорный от 1 250 р.
Рентген мочевого пузыря (цистография) от 900 р.
Рентген шейного отдела позвоночника от 800 р.
Рентген шейного отдела позвоночника от 1 000 р.
Рентген грудного отдела позвоночника от 800 р.
Рентген грудного отдела позвоночника от 1 100 р.
Рентген плеча / предплечья от 800 р.
Рентген плеча / предплечья от 900 р.
Рентген ключицы от 800 р.
Рентген лопатки от 800 р.
Рентген ребер от 800 р.
Рентген поясничного отдела позвоночника от 850 р.
Рентген поясничного отдела позвоночника от 1 100 р.
Рентген костей таза от 850 р.
Рентген бедра / голени от 800 р.
Рентген бедра / голени от 900 р.
Рентген стопы / кисти от 800 р.
Рентген стопы / кисти от 900 р.
Рентген сустава от 800 р.
Рентген сустава от 900 р.
ЭКГ (кардиограмма) от 350 р.
ЭКГ по Холтеру от 1 500 р.
Суточное мониторирование артериального давления (АД) от 1 500 р.
ЭЭГ от 990 р.
Реоэнцефалография (РЭГ) от 750 р.
Эхоэнцефалография (Эхо-ЭГ) от 450 р.
Спирометрия от 550 р.
Денситометрия от 800 р.
Бронхоскопия от 2 950 р.
Гастроскопия под наркозом от 4 950 р.
Гастроскопия (ФГДС) от 1 950 р.
Колоноскопия (ФКС) от 2 800 р.
Колоноскопия (ФКС) под наркозом от 5 800 р.
Ректороманоскопия от 6 002 р.
Цистоскопия от 1 200 р.
Артроскопия от 30 000 р.
Антицеллюлитный массаж от 350 р.
Детский массаж от 350 р.
Криомассаж от 200 р.
Лимфодренажный массаж от 450 р.
Массаж головы от 130 р.
Массаж спины от 350 р.
Массаж шейно-воротниковой зоны от 350 р.
Общий массаж (классический) от 1 000 р.
Лечение каналов от 400 р.
Лечение кариеса от 1 000 р.
Наращивание зубов от 2 200 р.
Реставрация зубов от 2 200 р.
Гигиеническая чистка зубов от 2 200 р.
Лечение периодонтита от 4 000 р.
Лечение пульпита от 4 000 р.
Покрытие зуба защитным лаком от 500 р.
Покрытие зубов фторлаком от 500 р.
Скайсы на зубы от 3 000 р.
Снятие зубных отложений от 100 р.
Фторирование зубов от 200 р.
Чистка зубов ультразвуком от 100 р.
Иссечение капюшона зуба мудрости от 2 000 р.
Пластика уздечки языка от 2 000 р.
Сложное удаление зуба от 2 000 р.
Удаление зуба от 1 500 р.
Удаление зуба мудрости от 3 000 р.
Удаление кисты зуба от 800 р.
Безметалловая керамика от 10 000 р.
Временные коронки от 1 000 р.
Коронка из диоксида циркония от 12 000 р.
Культевая вкладка от 2 000 р.
Металлокерамические коронки от 5 000 р.
Пластмассовые коронки от 2 000 р.
Керамические виниры от 14 000 р.
Керамические брекеты от 25 000 р.
Самолигирующие брекеты от 35 000 р.
Пломбирование молочных зубов от 500 р.
Серебрение молочных зубов от 150 р.
Удаление молочного зуба от 700 р.
Снимок зуба от 500 р.
КТ зубных рядов от 1 950 р.
Пластинки для выравнивания зубов от 5 000 р.
Гликолевый пилинг от 3 000 р.
Биоревитализация от 7 500 р.
Инъекция ботокса от 250 р.
Инъекция диспорта от 100 р.
Контурная пластика от 9 000 р.
Массаж лица от 200 р.
Мезотерапия лица от 2 000 р.
Мезотерапия тела от 2 500 р.
Миндальный пилинг от 4 800 р.
Плазмолифтинг лица от 3 900 р.
Ретиноевый пилинг (желтый пилинг) от 3 500 р.
Чистка лица механическая от 500 р.
Кольпоскопия от 1 200 р.
Гистероскопия от 4 800 р.
Биорезонансная терапия от 2 000 р.
Внутривенная инъекция от 100 р.
Внутримышечная инъекция от 50 р.
Капельница от 290 р.
показать все цены
Диагностика
Лечение
Города Краснодарского края
Сортировка